Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Εκπαίδευση Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Καρύστου

Εκπαίδευση των μελών του Συλλόγου μας. Για περισσότερες φωτογραφίες εδώ