Δραστηριότητες


Ο Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Καρύστου, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Κλήθηκε και με χαρά συμμετείχε στον καθαρισμό της παραλίας  Φηγιά του Δήμου Μαρμαρίου  η οποία είχε μολυνθεί από κατάλοιπα πετρελαιοκηλίδων.                                                                         
                                                                                                Εκπαίδευση 2011


                                                           
                                                                     

                                                             Εκπαίδευση Απο Εθελοντές Καισαριανής
                                                                

                                                                                                                                                                      
                                                             
                                                      Ενημέρωση Και ευεσθητοποίηση Πολιτών Στο Δήμο Στυρέων